תכנית ייחודית למורי ספרות בשנת שבתון

תוכנית ייחודית למורי ספרות בשנת שבתון

       18 ש"ש – תכנית מובנית

       קריטריונים:

1. מורים בעלי תואר ראשון בספרות.

2. מורים שעסקו בחמש השנים האחרונות בהוראת ספרות.

3. מורים שצברו גמולי השתלמות בגין השתתפות בקורסים או פרסום מאמרים בבמות מקצועיות.

4. ראיון אישי.