תנאי קבלה ודרישות מוקדמות

לתואר השלישי יכול להתקבל סטודנט בעל תואר מוסמך במסלול א' (עם תזה), שממוצע ציוניו (כולל ציון התזה 85 ומעלה), ולאחר ריאיון אישי עם ראש המחלקה.

  • מוסמך במסלול ב' (ללא תזה) וכן מוסמך שסיים במחלקה אחרת - יידרשו לריאיון, להשלמות של קורסים ולעבודה שוות ערך (תוך שנה מיום הרשמתם ובציון 86 לפחות). ההשלמות תקבענה בתיאום עם ראש המחלקה ועל בסיס ציונים וקורסים קודמים. על הסטודנט לסיים את לימודיו בתוך ארבע שנים מיום קבלתו למסלול הרגיל, או בפרק זמן של חמש שנים כולל שנת ההשלמות.

 

  • עבודה שוות ערך היא חיבור מקביל לעבודת מאסטר מבחינת התשתית המחקרית, ההעמקה וההיקף (כ-120 עמ'). העבודה שוות הערך תוכל להיחשב כאחד הפרקים בדיסרטציה שתיכתב לתואר השלישי. עותק העבודה בצירוף חוות הדעת של הבוחנים, ציון העבודה ומכתב ההמלצה של ראש המחלקה יועברו לוועדה לתואר שלישי.