פירוט המסלולים השונים

  • מקצוע מורחב (46 ש"ש):

                    מבואות (קורסי חובה)          8 ש"ש

                    מדור התמחות א'                10 ש"ש

                    מדור התמחות ב'                8 ש"ש

                    מדור התמחות ג'                4 ש"ש

                    3 סמינריונים (2 ממדור התמחות א' ו- 1 ממדור התמחות ב')  6 ש"ש

לימודי השלמה ממחלקות אחרות (אמנות יהודית, פילוסופיה יהודית או כללית, לשון עברית, תולדות ישראל, ספרות משווה)   10 ש"ש

        קורסים ללא ניקוד: תורת הניקוד ותחביר העברית החדשה (חובה)

  • מקצוע ראשי (30 ש"ש):

                    מבואות(קורסי חובה)       8 ש"ש

                    מדור התמחות א'            8 ש"ש

                    מדור התמחות ב'            6 ש"ש

                    מדור התמחות ג'            4 ש"ש

                    2 סמינריונים (1 ממדור התמחות א' ו- 1 ממדור התמחות ב')  4  ש"ש

קורסים ללא ניקוד: תורת הניקוד ותחביר העברית החדשה (חובה)

  • דו-ראשי מובנה (25 ש"ש):

                    מבואות (קורסי חובה)     8 ש"ש

                    מדור התמחות א'           8 ש"ש

                    מדור התמחות ב'           6 ש"ש

                    מדור התמחות ג'           4 ש"ש

                    2 סמינריונים (1 ממדור התמחות א' ו- 1 ממדור התמחות ב') 4 ש"ש

קורסים ללא ניקוד: תורת הניקוד ותחביר העברית החדשה (חובה)

הפחתה של 2.5 ש"ש (שני קורסים שנתיים וקורס סמסטריאלי אחד) תחול  רק על היצע קורסי הבחירה

  • דו-ראשי לא מובנה (27 ש"ש):

                    מבואות (קורסי חובה)    8 ש"ש

                    מדור התמחות א'          8 ש"ש

                    מדור התמחות ב'          6 ש"ש

                    מדור התמחות ג'          4 ש"ש

                    2 סמינריונים (1 ממדור התמחות א' ו- 1 ממדור התמחות ב') 4 ש"ש

קורסים ללא ניקוד: תורת הניקוד ותחביר העברית החדשה (חובה)

הפחתה של 1.5 ש"ש (קורס שנתי אחד וקורס סמסטריאלי אחד) תחול רק על היצע קורסי הבחירה