מדורי התמחות

קיימים שלושה מדורי התמחות: מדורים א' וב' הם המדורים המרכזיים, וביניהם ניתנת אפשרות בחירה. מדור ג' מצומצם בהיקפו בהשוואה למדורים א' וב'. תחומי ההתמחות במדורים א' וב' שביניהם ניתן לבחור:

  • ספרות עברית קדומה – כוללת את ספרות המדרש והאגדה, הפיוט הארץ-ישראלי הקדום  וספרות ימי-הביניים ושלוחותיה.

 

  • ספרות עברית חדשה – כוללת את ראשית הספרות העברית החדשה, המודרניזם של המאה ה-20, וספרות עברית בת ימינו.

במסלולי לימוד במקצועות: מורחב, ראשי, דו-ראשי מובנה, דו-ראשי לא מובנה מעודדת המחלקה ללמוד במסגרת מדור התמחות ג' קורס מתחום החסידות וההשכלה וכן קורסים מתוך אחד המרכזים ללשונות היהודים (יידיש או לאדינו). במסגרת מסלול המקצוע המשני ניתן ללמוד קורסים אלה במדור התמחות ב'.