מערכת הלימודים במחלקה לספרות עם ישראל לשנה"ל תשע"ט

מערכת הלימודים במחלקה לספרות עם ישראל לשנה"ל תשע"ט:

/files/hebrew-literature/shared/mrkt_sprvt_m_yshrl_tsht.pdf