קולוקויום מחלקתי תשע"ה

אוניברסיטת בר אילן

המחלקה לספרות עם ישראל

הודעה על קולוקוויום מחלקתי תשע"ה

בנושא:

מרכז ושוליים בספרות העברית

הקולוקוויום השנה יעסוק בסוגיות הכרוכות במיפוי העקרוני של הספרות העברית באופן המייצר הבחנה פרדיגמטית בין מרכז לשוליים, ובדינמיקה של היחסים ביניהם.

תוכנית הקולוקוויום כוללת חמישה מפגשים, בימי שלישי בין השעות 14:00 – 15:30.

מיקום: בניין יהדות 410, חדר 311.                               

בתום כל הרצאה יוקדש זמן לתגובה ולדיון.

נוכחות בקולוקוויום היא חובה לתלמידי התואר השלישי.

 

                                                           בברכת שנת מחקר פורייה ומוצלחת,

                                                              פרופ' רומן כצמן, ראש המחלקה

                                                            ד"ר איתמר דרורי, מרכז הקולוקוויום.