"הרהורים על סימניו וחובותיו של המרכז" הרצאתו של א"ב יהושע במסגרת הקולקוויום המחלקתי תשע"ה

06/01/2015 - 14:00 - 16:00

המחלקה לספרות עם ישראל מודיעה על

הקולוקוויום המחלקתי לשנה"ל תשע"ה

בנושא:

מרכז ושוליים בספרות העברית

הקולוקוויום השנה יעסוק בסוגיות הכרוכות במיפוי העקרוני של הספרות העברית באופן המייצר הבחנה פרדיגמטית בין מרכז לשוליים, ובדינמיקה של היחסים ביניהם.

תוכנית הקולוקוויום כוללת חמישה מפגשים, בימי שלישי בין השעות 14:00 – 15:30,

בבניין 410, חדר מס' 311 (חדר הישיבות)

ט"ו בטבת, 6 בינואר 2015 – הרצאתו של פרופ' א"ב יהושע, "הרהורים על סימניו וחובותיו של המרכז". מגיבה: ד"ר רחל אלבק-גדרון.