"סוגיית מעמדה הפרובלמטי של ביקורת הספרות בזמננו כאמצעי יעיל להנהרת מעמד הספרות והתרבות בזמננו, ואף להנהרתו של זמננו עצמו" הרצאתו של ד"ר אריק גלסנר

27/01/2015 - 14:00 - 16:00

המחלקה לספרות עם ישראל מודיעה על

הקולוקוויום המחלקתי לשנה"ל תשע"ה

בנושא:

מרכז ושוליים בספרות העברית

הקולוקוויום השנה יעסוק בסוגיות הכרוכות במיפוי העקרוני של הספרות העברית באופן המייצר הבחנה פרדיגמטית בין מרכז לשוליים, ובדינמיקה של היחסים ביניהם.

תוכנית הקולוקוויום כוללת חמישה מפגשים, בימי שלישי בין השעות 14:00 – 15:30,

בבניין 410, חדר מס' 311 (חדר הישיבות)

ז' בשבט, 27 בינואר 2015 – הרצאתו של ד"ר אריק גלסנר, "סוגיית מעמדה הפרובלמטי של ביקורת הספרות בזמננו כאמצעי יעיל להנהרת מעמד הספרות והתרבות בזמננו, ואף להנהרתו של זמננו עצמו". מגיב: פרופ' רומן כצמן.