"משוליים למרכז? מגמות ושינויים בשלושה דורות של ספרות מזרחית" הרצאתה של ד"ר בתיה שמעוני

24/03/2015 - 14:00 - 16:00

המחלקה לספרות עם ישראל מודיעה על

הקולוקוויום המחלקתי לשנה"ל תשע"ה

בנושא:

מרכז ושוליים בספרות העברית

הקולוקוויום השנה יעסוק בסוגיות הכרוכות במיפוי העקרוני של הספרות העברית באופן המייצר הבחנה פרדיגמטית בין מרכז לשוליים, ובדינמיקה של היחסים ביניהם.

תוכנית הקולוקוויום כוללת ארבעה מפגשים, בימי שלישי בין השעות 14:00 – 15:30,

בבניין 410, חדר מס' 311 (חדר הישיבות)

ד' בניסן,  24 במרץ – הרצאתה של ד"ר בתיה שמעוני, "משוליים למרכז? מגמות ושינויים בשלושה דורות של ספרות מזרחית". מגיבה: ד"ר נינה פינטו-אבקסיס.