"חרוזים על חרוזים': עליות ומורדות במעמדו של המרכיב הדקורטיבי בעיצוב תכשיטים ובשירי משוררים במאה העשרים" הרצאתו של ד"ר אליה ברטל

14/04/2015 - 14:00 - 16:00

המחלקה לספרות עם ישראל מודיעה על

הקולוקוויום המחלקתי לשנה"ל תשע"ה

בנושא:

מרכז ושוליים בספרות העברית

הקולוקוויום השנה יעסוק בסוגיות הכרוכות במיפוי העקרוני של הספרות העברית באופן המייצר הבחנה פרדיגמטית בין מרכז לשוליים, ובדינמיקה של היחסים ביניהם.

תוכנית הקולוקוויום כוללת ארבעה מפגשים, בימי שלישי בין השעות 14:00 – 15:30,

בבניין 410, חדר מס' 311 (חדר הישיבות)

כ"ה בניסן,  14 באפריל – הרצאתה של ד"ר אליה ברטל, "חרוזים על חרוזים': עליות ומורדות במעמדו של המרכיב הדקורטיבי בעיצוב תכשיטים ובשירי משוררים במאה העשרים". מגיב: פרופ' מירון איזקסון.