"הספרות הישראלית והתרבות העברית: התפרקות המערכת ואובדן החשיבות" הרצאתו של ד"ר אסף ענברי

23/06/2015 - 14:00 - 16:00

המחלקה לספרות עם ישראל מודיעה על

הקולוקוויום המחלקתי לשנה"ל תשע"ה

בנושא:

מרכז ושוליים בספרות העברית

הקולוקוויום השנה יעסוק בסוגיות הכרוכות במיפוי העקרוני של הספרות העברית באופן המייצר הבחנה פרדיגמטית בין מרכז לשוליים, ובדינמיקה של היחסים ביניהם.

תוכנית הקולוקוויום כוללת ארבעה מפגשים, בימי שלישי בין השעות 14:00 – 15:30,

בבניין 410, חדר מס' 311 (חדר הישיבות)

ו' בתמוז, 23 ביוני 2015 – הרצאתו של ד"ר אסף ענברי, "הספרות הישראלית והתרבות העברית: התפרקות המערכת ואובדן החשיבות". מגיבה: ד"ר לילך נתנאל.