חובת השתתפות באירועי המחלקה לספרות עם ישראל - לשנה"ל תשע"ז

חובת השתתפות באירועי המחלקה לספרות עם ישראל - לשנה"ל תשע"ז:

/files/hebrew-literature/shared/hshttpvt_byrvy_hmkhlqh_lsprvt_m_yshrl_-_tshz.pdf