פרופ' אבידב ליפסקר - פרס הרקטור לחדשנות מדעית תשע"ו-ע"ה

פרופ' אבידב ליפסקר - פרס הרקטור לחדשנות מדעית תשע"ו-ע"ה

/files/hebrew-literature/shared/pvstr-_prs_hrqtvr_lkhdshnvt_mdyt_tshv-h_0.pdf