דברי חכמים בחרוזים? בחינה מחודשת של יחסי הפיוט הקדום וספרות חז״ל

29/11/2016 - 14:00

ד״ר אופיר מינץ-מנור

המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות, האוניברסיטה הפתוחה