מגרש שדים: יצחק בשביס זינגר, הוגה ומיסטיקן

20/12/2016 - 14:00

ד׳׳ר דוד שטרומברג

המכון ליהדות זמננו, האוניברסיטה העברית בירושלים