ספרות ודת - הטקסט והדת כ'אחרים': על אתיקה של פרשנות, גבולות החשיבה הביקורתית וקדושת הטקסט.

21/03/2017 - 14:00

גב' טפת הכהן-ביק

המחלקה לספרות עברית, אוניברסיטת בן-גוריון