כשמין נכנס לבית המדרש: מגע בין דתות בתלמוד הבבלי

25/04/2017 - 14:00

ד"ר מיכל בר אשר סיגל 
המחלקה למחשבת ישראל ע"ש גולדשטיין-גורן, אוניברסיטת בן גוריון