פתיחת ההרשמה לתוכנית ללימודי תעודה 'כוחם המרפא של הסיפורים החסידיים'