'בקורת ופרשנות' 45 – קריאות בשירה העברית בעריכת פרופ' אבידב ליפסקר ופרופ' תמי וולף מונזון