ההרשמה לתוכנית בית המדרש לחסידות ב- המדרשה, אוניברסיטת בר אילן לשנה"ל תשע"ח בעיצומה:

ההרשמה לתוכנית בית המדרש לחסידות במדרשה לשנה"ל תשע"ח בעיצומה: