מערכת הלימודים במחלקה לספרות עם ישראל לשנה"ל תשע"ח

מערכת הלימודים במחלקה לספרות עם ישראל לשנה"ל תשע"ח:

/files/hebrew-literature/shared/mrkt_sprvt_tshkh.pdf