מערכת הלימודים המעודכנת במחלקה לספרות עם ישראל לשנה"ל תשע"ח

מערכת הלימודים במחלקה לספרות עם ישראל לשנה"ל תשע"ח:

/files/hebrew-literature/shared/hmkhlqh_lsprvt_m_yshrl_tshkh_-_mvdkn_2.pdf