ברכות חמות לדוקטורנטית אלינה פולונסקיה על קבלת מלגה מהקרן ע"ש צפורה ואברהם יצחק טריואקס לשנה"ל תשע"ז.

ברכות חמות לדוקטורנטית אלינה פולונסקיה על קבלת מלגה מהקרן ע"ש צפורה ואברהם יצחק טריואקס לשנה"ל תשע"ז.