התכנית ללימודי אגדה ומדרש לתואר שני לשנה"ל תשע"ח (תלמוד/ספרות עם ישראל)

התכנית ללימודי אגדה ומדרש לתואר שני לשנה"ל תשע"ח (תלמוד/ספרות עם ישראל):

/files/hebrew-literature/shared/tyvtt_mrkt_lgdh_vmdrsh_tshkh.pdf