מאמרו של הסופר ראובן נמדר על ספרה של ד"ר רחל אלבק-גדרון 'השלישי האפשרי'

מאמרו של הסופר ראובן נמדר על ספרה של ד"ר רחל אלבק-גדרון 'השלישי האפשרי'

/files/hebrew-literature/shared/nmdr1.pdf

/files/hebrew-literature/shared/nmdr2.pdf