פרופ' דב-בער קוטלרמן גילה את מקום קבורתו של סופר היידיש דֶר נסתר (פנחס כהנוביץ', 1950-1884) שמת ב"גולאג" הסטאליניסטי באזור החוג הארקטי