הגשת מועמדות לפרסי עיריית תל אביב יפו לשנת תשע"ח

הגשת מועמדות לפרסי עיריית תל אביב יפו לשנת תשע"ח

לפרטים נא לפנות אל:

רויטל קוריטניצקי

מרכזת הפרסים העירוניים

עיריית תל-אביב-יפו

Revital_k@tel-aviv.gov.il

03-7244389