יום פתוח ללימודים מתקדמים באוניברסיטת בר-אילן

22/03/2018 - 16:00 - 20:00

יום פתוח ללימודים מתקדמים באוניברסיטת בר-אילן, ביום חמישי, ו' בניסן תשע"ח, 22 במרס 2018 , בין השעות 16:00 - 20:00. היום הפתוח יתקיים בבניין הפקולטה להנדסה

https://www1.biu.ac.il/openDay2018