פתיחת ההרשמה לתוכנית 'כוחם המרפא של הסיפורים החסידיים' לשנה"ל תשע"ט

אוניברסיטת בר אילן
הפקולטה למדעי היהדות
הקתדרה לחקר החסידות ע"ש ר' לוי יצחק מברדיטשב 
שמחה להודיעה על פתיחת ההרשמה לתכנית ללימודי תעודה:
'כוחם המרפא של הסיפורים החסידיים'
מסע אישי בעקבות הסיפורים החסידיים:
התנסות ביבליותרפויטית בסיפורים חסידיים ולמידה משמעותית
נפתחת ההרשמה לקבוצת בר-אילן ולקבוצת ירושלים לשנת הלימודים תשע"ט: