תוכנית הלימודים במדרש ואגדה לשנה"ל תשע"ט:

תוכנית הלימודים במדרש ואגדה לשנה"ל תשע"ט:

/files/hebrew-literature/shared/tknyt_mdrsh_vgdh_tsht_0.docx