שני פרסים יוקרתיים שנחשבים ל"פוליצר היהודי" הוענקו בארה"ב לפרופ' דב-בער קוטלרמן מהמרכז ללימודי יידיש:

שני פרסים יוקרתיים שנחשבים ל"פוליצר היהודי" הוענקו בארה"ב לפרופ' דב-בער קוטלרמן מהמרכז ללימודי יידיש:

https://www1.biu.ac.il/indexE.php?id=33&pt=20&pid=117&level=2&cPath=33&type=1&news=3184