מלגות רחמני לחקר החסידות לשנת הלימודים תשע"ט

אוניברסיטת בר אילן

הפקולטה למדעי היהדות

הקתדרה לחקר החסידות ע"ש רבי לוי יצחק מברדיטשב

שמחה להודיע על

 

 מלגות רחמני לחקר החסידות

לשנת הלימודים תשע"ט

 

 

המלגות מיועדות לסטודנטים מצטיינים

הכותבים עבודות מחקר בתחום החסידות

במסגרת לימודי תואר שני ושלישי

באוניברסיטת בר אילן

 

 

פרטים ד"ר ענת אדרת

טלפון: 03-5318630

אי מייל: hasidismchair@gmail.com