נפתחה ההרשמה להגשת בקשות למלגה לתואר ראשון לשנה"ל תשע"ט

מלגות לתואר ראשון

נפתחה ההרשמה להגשת בקשות למלגה לשנה"ל תשע"ט

  • נא למלא את טופס הבקשה באופן מוקלד.
  • לשמור את הטופס תוך ציון שם משפחה,  שם  פרטי ומספר ת"ז.
  • לשלוח בתוספת כל המסמכים הדרושים, לכתובת המייל: milgot.office@biu.ac.il
  • טפסי הבקשה בקישור https://www1.biu.ac.il/scholarships/BA

מועד אחרון להגשת בקשות: 31.7.18