קול קורא לחוקרים להשתתפות בפרויקט "תזה"

קול קורא לחוקרים להשתתפות בפרויקט "תזה":