ימים פתוחים 7 - 10 בפברואר 2019

שימו לב! סטודנטים שנרשמים לתואר בימים הפתוחים היינו מה- 7.2.19 ועד ה- 11.2.9 (כולל), יקבלו מלגה בסך 1,000 ש"ח. את המלגה יקבלו במהלך לימודיו לתואר.

בואו ליום הפתוח המרוכז ולימי המפגשים במחלקות והכירו את אוניברסיטת בר-אילן מקרוב. נציגי המחלקות והיחידות השונות יהיו במקום כדי לתת לכם מידע על הלימודים באוניברסיטה, לשוחח אתכם ולהשיב לכל שאלה. לרשותכם מערך היסעים פנימי (שאטל) סובב קמפוס.

מועד היום הפתוח 
שישי, ג' באדר א' תשע"ט, 8 בפברואר 2019, בשעות 13:00-9:00
> בקמפוס הצפוני במתחם הנדסה ואזור פארק דהאן

מועדי המפגשים במחלקות
חמישי, ב' באדר א' תשע"ט, 7 בפברואר 2019, בשעות 16:00-9:00
ראשון, ה' באדר א' תשע"ט, 10 בפברואר 2019, בשעות 16:00-9:00
> מפגשים במחלקות עם אנשי סגל אקדמי ומנהלי וסיורים במעבדות
https://www1.biu.ac.il/openDay2019