פרופ' רלה קושלבסקי

פרופ'
פרופ' רלה קושלבסקי
טלפון: 
פקס: 
משרד: 
שעות קבלה: 

פירסומים

פרסומים:

ספרים:

 1. Rella Kushelevsly, Tales in Context: Sefer ha-ma'asim in Medieval Northern France (Bodleian Library, University of Oxford, Ms. bodl. 135), (Raphael Patai Series in Jewish Folklore and Anthropology, Dan Ben Amos, editor),Wayne State U. P., 2017. With a historical epilogue by Elisheva Baumgarten
 2.  Rella Kushelevsky, Moses and the Angel of Death (Studies on Themes and Motifs in Literature Series, Horst  S. Dammrich, ed., Vol. 4), New York: Peter Lang Press, 1995
 3. רלה קושלבסקי, סיגופים ופיתויים: הסיפור העברי באשכנז על פי כתב יד פרמא 2295 (דה רוסי 563), ירושלים: מאגנס, 2010

 

עריכת ספרים:

 1. עם אבידב ליפסקר, מעשה סיפור, מחקרים בסיפורת היהודית, כרך ג, רמת גן: אוניברסיטת בר אילן, תשע"ג
 2. עם יואב אלשטיין ואבידב ליפסקר, סיפור עוקב סיפור, אנציקלופדיה של הסיפור היהודי, כרך ב, רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן, תשס"ט
 3. עם אבידב ליפסקר, מעשה סיפור: מחקרים בסיפורת היהודית, כרך ב, רמת גן: אוניברסיטת בר אילן, תשס"ט.
 4. עם אבידב ליפסקר, מעשה סיפור: מחקרים בסיפורת היהודית מוגשים ליואב אלשטיין, רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן, ירושלים: בר אילן, תשס"ו
 5. עם אלשטיין יואב, אבידב ליפסקר, סיפור עוקב סיפור: אנציקלופדיה של הסיפור היהודי, כרך א, רמת גן: אוניברסיטת בר אילן, תשס"ה
 6. עגנון וביאליק, ביקורת ופרשנות, כתב עת בין-תחומי לחקר ספרות ותרבות 35-36, אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן, תשס"ב

 

פרקים בספרים

 1. Rella Kushelevsky,"The Crossing of Boundaries and Liminality in the Rabbinic Aggadot on the Death of Moses and on 'Those to Die in the Wilderness': Analogous Aspects," Exodus: Border Crossings in Jewish, Christian and Islamic Texts and Images, Annette Hoffmann (ed.), Kunsthistorisches Institut in Florenz (forthcoming, 16 pp.)
 2. Rella Kushelevsky, "Abstinence in Medieval Northern France: A Comparison of 'A Slave for Seven Years' in Sefer ha-Ma'asim to  'The Life of Alexis'," Elisheva Baumgarten and Juda Galinsky eds., Jews and Christians in 13th-Century France (New Middle Ages Series, edited by Bonnie Wheeler), New York: Palgrave Macmillan, 2015,  259–272
 3. Rella Kushelevsky, "Moses", in Haya Bar-Itzhak (ed.), Encyclopedia of Jewish Folklore and Traditions, vol. 2, Armonk, New York, London: M. E. Sharpe, 2013, 373–376
 4. Rella Kushelevsky, "Sites of Collective Memory in Narratives of the Prague Ghetto", Framing Jewish Culture: Boundaries and Representations (Jewish Cultural Studies Series, Simon J. Bronner, series editor, vol. 4), Oxford, Portland, Oregon: The Littman Library of Jewish Civilization, 2014, 173–191
 5. Rella Kushelevsky, "Forbidden Love in the Story 'Which Was the Thief?' A Look into Bialik's Workshop in And It Came to Pass," Nathanael Riemer (ed.), Jewish Lifeworlds and Jewish Thought, Festschrift presented to Karl E. Grözinger on the Occasion of his 70th Birthday, Wiesbaden: Harrassowitz Publishing House, 2012, 185–197
 6. Rella Kushelevsky, "Reading Midrash Today: A Study of  'Rabbi Hanina ben Dosa and His Stone' in Songs of Songs Rabbah 1.4," Ora Wiskind-Elper, Susan Handelman (eds.), Torat Imekha: Unheard Women's Voices on Tanakh, Midrash, Hassidut and Jewish Thought, Urim Publications, New-York and Jerusalem 2000, 236–245
 7. רלה קושלבסקי, שלמה ואשמדאי, סיפור עוקב סיפור, אנציקלופדיה של הסיפור היהודי, כרך ב, רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן, תשס"ט, עמ' 85–111
 8. רלה קושלבסקי וורד טוהר, "החסיד ובן המוכס", סיפור עוקב סיפור, כרך ב, עמ' 233 –250
 9. רלה קושלבסקי וורד טוהר, "הגנב מסגיר את עצמו", סיפור עוקב סיפור, כרך ב, עמ' 113–128
 10. רלה קושלבסקי, "נס חנוכה – חנה ושבעת בניה" (אסע"י 1724), כוחו של סיפור: ספר היובל לאסע"י, בעריכת חיה בר יצחק ואידית פינטל-גינסברג, חיפה: ארכיון הסיפור העממי בישראל ע"ש דב נוי, אוניברסיטת חיפה, תשס"ח,  עמ' 59–63
 11. רלה קושלבסקי, "פערים בין גרסאות כמכוננות תימה – עיון ב'שלמה ואשמדאי', מעשה סיפור: מחקרים בסיפורת היהודית מוגשים ליואב אלשטיין, אבידב ליפסקר ורלה קושלבסקי (עורכים), רמת גן: אוניברסיטת בר-אילן, תשס"ו, עמ' 221–241
 12. רלה קושלבסקי, "מדרשי 'פטירת משה רבינו': תופעה כיאסטית בעיצוב תמונת הגניזה", סיפור עוקב סיפור, יואב אלשטיין, אבידב ליפסקר, רלה קושלבסקי (עורכים), הוצאת בר-אילן, רמת-גן, תשס"ה, עמ' 167-135  
 13. רלה קושלבסקי, 'ר' יהושע בן לוי ומלאך המוות', סיפור עוקב סיפור, כרך א, רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן, תשס"ד, עמ' 261–279
 14.  רלה קושלבסקי, 'התנא והמת הנודד', סיפור עוקב סיפור, כרך א, עמ' 281–296
 15. רלה קושלבסקי ודינה לוין, 'בן סבר ושפיפון בן ליש', סיפור עוקב סיפור, כרך א, עמ' 323–331

 

מאמרים בכתבי עת:

 1. Rella Kushelevsky, "Jews Reading Arthurian Romances from the Middle-Ages: on the reception of Chrétien de Troyes’s Yvain, the Knight of the Lion, based on Ms. JTS Rab. 1164," AJS review (Fall 2018, forthcoming).
 2. Rella Kushelevsky, "What is a 'Story Collection' in the Middle Ages? A Study of Ms. JTS 2374," Te'uda 28: Essays in Folklore and Jewish Studies in Honor of Professor Eli Yassif, Editors: Tova Rosen, Nili Aryeh-Sapir, David Rotman, Tsafi Sebba-Elran, Tel Aviv University 2017, pp. 475-493.
 3. Rella Kushelevsky, "Rabbinical Sage Stories in Midrashic Compilations: An Intertextual Reading of ‘The Usha Synod Homily’ in Song of Songs Rabbah  2, 5 and Deut. 27: 9," Jewish Journal Studies (JJS) 65 (autumn 2014), 284–301
 4. Rella Kushelevsky, "Intercultural Encounters in Collective Narratives: the Transition of 'The Shining Robe' from North Africa to Ashkenaz via Provence," Medieval Encounters, 19 (2013), 259–273
 5. Rella Kushelevsky, "Medieval and Oral Variants of 'The Tree Demon' Tale-type (ATU 1168B): Literacy and Orality in the Study of Folklore," Folklore (the Folklore Society), 124 (August 2013), 200–213
 6. Rella Kushelevsky, "Chastity versus Courtly Love in a Hebrew Story Collection from Medieval Northern France: A Study of 'The Poor Bachelor and his Rich Maiden Cousin'," Jewish Studies Quarterly (JSQ),  20 (2013), 61–82
 7. Rella Kushelevsky, "Family Images and Identities in a Medieval Jewish Version of 'Shooting at Father's Corpse' (Tubach 1272): A Comparative Study," Fabula 53 (2011), 228–240
 8. Rella Kushelevsky,"Hillel as the 'Image of a Man in the Skylight': A Hermeneutic Perspective," R.E.J  165, 3-4 (2006), 363–381
 9. Rella, Kushelevsky, "The Stone that 'Transports Itself': A Comparative Study of Song of Songs Rabbah (1,4) and the Dialogue on Miracles (8:63) by Caesarius of Heisterbach (Tubach 4638)," Fabula 44 (2003), 237–254
 10. Rella Kushelevsky, "The Image of  Woman in Transition from East to West," Aschkenas 11 (2001), 9–38
 11. רלה קושלבסקי, "בין מורשת ימי הביניים לרוחות הרנסנס: מדרש עשרת הדיברות בכ"י פרמא 2267", מחקרי ירושלים בפולקלור יהודית 29 (תשע"ה), עמ' 33–77
 12. רלה קושלבסקי, "המטאפורה של 'המקום הריק' ביצירת יהודית הנדל: מ'סעודתה החגיגית של חברתי ב.' ועד ל'מקום הריק' ", ביקורת ופרשנות 43 (תש"ע), עמ' 213-228
 13. רלה קושלבסקי, 'סיפור האם והבנים על רקע ההטרוטופיה של קברם', מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי, כד- כה (תשס"ו—תשס"ז), עמ' 109–125
 14. אלישבע באומגרטן ורלה קושלבסקי, "מן 'האם והבנים' ל'אם הבנים'' באשכנז, ציון עא, ג, תשס"ו, עמ' 301—342.
 15. רלה קושלבסקי, "דמות המשיח בצומת של חמש תימות בסיפור 'המטפחת' לעגנון", ביקורת ופרשנות 35-36 (תשס"ב), עמ' 207—230
 16. רלה קושלבסקי, "'שמים בקשו רחמים עלי': מקונוונציה מדרשית לעיצוב ספרותי מודרני", מחקרי ירושלים בספרות עברית  17 (תשנ"ט), 59 - 75
 17. רלה קושלבסקי, "יסודות מיתיים בתימת 'בן סבר ושפיפון בן ליש'", דפים למחקר בספרות, 11 (תשנ"ח), עמ' 209 - 220
 18. רלה קושלבסקי, 'ספר המעשיות': הערה לזמנו ולמקורותיו", אסופת קרית ספר, מוסף לכרך סח, ירושלים, בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי, תשנ"ח, עמ' 155 – 157
 19. רלה קושלבסקי, 'פטירת משה רבינו ע"ה': כ"י פרמא 327 ", אסופת קרית ספר, מוסף לכרך סח, ירושלים, בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי, תשנ"ח, עמ' 157 – 165
 20. רלה קושלבסקי, "הומור ותפקודיו בגרסאות התימה: 'ר' יהושע בן לוי ומלאך המוות'", מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי, יט-כ (תשנ"ז-תשנ"ח), עמ' 329 - 344
 21. רלה קושלבסקי, "אגדת בן דורדיא: הצהרה מונותיאיסטית כנגד תפיסה מיתית", מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי יח (תשנ"ז), עמ' 7 – 18
 22. רלה קושלבסקי, 'התנא והמת הנודד – האומנם אגדה לא-יהודית", ביקורת ופרשנות 30 (תשנ"ד), עמ' 41–63
 23. רלה קושלבסקי, "הכיסופים לארץ ישראל במדרשי פטירת משה רבינו", עלי שיח 32–32 (תשנ"ב), עמ' 189–196
 24. רלה קושלבסקי, "המטה הפורח – עיון בעיקרון המכונן של הסידרה התימטית", מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי יג-יד (תשנ"א – תשנ"ב), עמ' 205–228

 

סקירות ספרים:

 1. "ועוד 'מרגלית במשבצת', על ספרו של יסיף 'מאה סיפורים חסר אחד'", מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי, ל (תשע"ו), עמ' 265–272
 2. Kushelevsky, Rella, "Folktales of the Jews, edited with commentary by Dan Ben Amos, Consulting editor Dov Noy, Ellen Frankel Series editor, vol. 1: Tales from the Sephardic Dispersion, Philadelphia: The Jewish Publication Society, 2000," Fabula 49 (2008), 128–132

קרנות מחקר תחרותיות:

 1. 'ספר המעשים' (כ"י אוקספורד, הספרייה הבודליאנית 135, מהדורה ביקורתית, הערות ופרשנות, קרן האקדמיה הלאומית למדעים, 2009–2012. חוקרת ראשית, בשיתוף עם אלישבע באומגרטן.
 2. טיפולוגיה של קבצי סיפור בכתבי יד של אשכנז במאות  ה-13 וה-14, קרן האקדמיה הלאומית למדעים, 2002–2005. חוקרת ראשית, בשיתוף עם אלישבע באומגרטן.
 3. 2005\06 - Memorial Foundation for Jewish Culture:"Ashkenaz as Reflected in Medieval Hebrew Stories (a study of a 13th century ms. from Northern France").

Conferences (last 6 years)

 1. World Union Congress for Jewish Studies, 6–10, 2017. Title of lecture: "Hebrew Tales in Medieval Ashkenas: An Overview."
 2. "Berechia Hanaqdan and Medieval and Early Modern Fable-lore and Moralizing Literature." A work-shop held at the Hebrew University and organized by Tobi Bibring and Revital Refael-Vivante, sponsored by Israel Science Foundation (ISF). Title of lecture: "Moralizing and Entertaining Trends in Sefer ha-Ma'asim", 16—19. 11, 2015
 3. "Literature, Science, Medicine and Jewish-Christian Relations: Berechiah b. Natronai ha-Naqdan and the Reception of his Works." A work-shop organized by Tamás Visi, Faculty of Arts, Palacky University, Olomouc, 19—20. 5, 2015. Title of lecture: "R. Berachia's Imprint on Sefer ha-ma'asim: the Case of the Wolf and the Goats (Haberman, #21)."
 4. "The 34th Inter-University Conference for Folklore Research in Israel," Bar Ilan University, 10—11.5, 2015.  Title of lecture: "'The Prophecy of the Ravens' and its Affinities to 'The Seven Sages of Rome' and 'Mishlei Sandebar." (Hebrew)
 5. PARDES, Michlala, Jerusalem, 17—18. 2, 2015. Title of lecture: "Hermeneutic Potentials in Talmudic and Midrashic Tales in View of their Parallels in Medieval Ashkenaz."  (Hebrew)
 6. European Association of Jewish Studies (EAJS), Paris, 20—24.7, 2014. Title of lectue: "Sefer ha-Ma'asim and the Medieval Renaissance: The Case of 'R. Meir and Yehuda of Anatot' and its Affinities to Marie de France." 
 7. National Association of Professors of Hebrew (NAPH), Beer Sheva, 24. 6,  2014. Title of lecture: "A Study of 'Johanan and the Scorpion' in Light of 'The Story of the Grail' by Chrétien de Troyes, A Comparative Study ." (Hebrew)
 8. International Medieval Congress (IMC), Leeds 1—4.7 2013. Title of lecture: 'Representations of Pleasure in a Medieval Hebrew Story Collection from Northern France." 
 9. World Union Congress for Jewish Studies (WCJS), 28.7—8.1, 2013, Jerusalem. Title of lecture: "Hybridity as a Poetical Principal in Sefer ha-Ma'asim." (Hebrew)
 10. Association of Jewish Studies (AJS), Chicago, 16—18.12, 2012. Title of lecture: "Rabbinic Narratives in Medieval Story Compilations: Models of Adaptation in Sefer ha-Ma'asim, Northen France". 
 11. National Association of Professors of Hebrew (NAPH), UCLA, 24-27.6, 2012. Title of lecture: "Tales of Debate: the Tree-Demon in Midrash Aseret ha-Dibberot in Light of Manichaistic and Muslim Parallels." (Hebrew)
 12. The International Conference for Judaic Studies, The Jewry of Provence, L' Institut Interuniversitaire d'Etudes et de Culture Juives (IECJ), Aix-Marseille Université, 13—15.2 , 2012. Title of lecture: "Hibbur Yaffe MeHa'Yeshua: Its Reception in Ashkenaz through Provence: A Study of the 'Glowing Robe' as a Test Case."
 13. "The Novel and Theories of Love," The Hebrew University, International Conference, 18—20.6, 2012. Title of lecture: "The Ethos of Courtly Love and Its Absorption-Rejection in a Thirteenth-Century Hebrew Story Collection from Northern France: A Study of 'The Poor Bachelor and his Rich Maiden Cousin'."
 14. The 30th Inter-University Conference for the Research of Folklore, 5—6.6, 2011. Title of lecture: "The Legend of 'Alexis' in Jewish Folklore: Medieval Notions of Asceticism in Ashkenas."
 15. "Midreshei Aggadah in Eretz Israel and Their Proliferation." A Work Shop Session at Yad Izhak Ben-Zvi, Jerusalem, 5. 6, 2011 (Hebrew, participation in a symposium).
 16. "13th Century France: Continuity and Change," an international workshop on: organized by Elisheva Baumgarten and Jehuda Galinsky, sponsored by ISF, February 2011. Title of lecture: "Cultural aspects in a Story Collection from the 13th C. in North France."

קורסים

קורסים לשנה"ל תשע"ו

1. אנשים ומקומות: עיצוב המרחב בסיפור האגדה של חז"ל - 13-816-01  

א. מטרות הקורס (מטרות על / מטרות ספציפיות):

מטרות על: לפתח מיומנויות של קריאה ספרותית ופרשנות בסיפור האגדה של חז"ל, תוך שימוש במתודות ובתיאוריות חדשניות.

מטרות ספציפיות: להכיר תאוריות של מרחב וליישמן באגדת חז"ל.

ב. תוכן הקורס: (רציונל, נושאים)

מרחב וזמן, הפרמטרים שבאמצעותם מעצב אדם את עולמו, מיוצגים באגדת חז"ל באופנים שונים. כמה מן מרחבים הם: ירושלים ובית המקדש כמרכז העולם, הבית לעומת בית המדרש, הדרך והמדבר כמרחבים אקס-טריטוריאליים, ההטרוטופיה של בית הקברות. נתייחס לקטגוריה של המרחב מהיבטים פנומנולוגיים, אנתרופולוגיים וסמיוטיים, וניעזר בתובנות של אליאדה, בשלאר, בחטין, ואן-גנפ, טרנר, פוקו. נפתח כלים למעקב אחרי האמצעים הלשוניים והספרותיים לעיצובם בסיפורים.     

מן הסיפורים שנלמד הם: רבי עקיבא ואשתו במסכת כתובות, דלתות ניקנור, המשיח בערי רומי, השיכור ובניו.

 

2. דיאלוג טקסט-קורא בסיפורי התלמוד והמדרש -  13-810-01 

א. מטרות הקורס:

מטרת על: עידוד חשיבה עצמאית ויכולת ליישום תיאוריות של פרשנות בסיפור האגדה של חז"ל. פיתוח גישה המדגישה את מקומו של הקורא, בדיאלוג שלו עם הטקסט,  בכינון משמעות הסיפור.  

פירוט: הכרת גישות קיימות במחקר הסיפור התלמודי והמדרשי ונקודות המגע שלהן עם גישות בחקר הספרות; התמקדות בתיאוריות מודרניות של פרשנות המציבות את הקורא במרכז (איזר, גדמר, ריקר); פיתוח מודעות לריבוי המשמעויות בטקסטים ספרותיים; הקניית כלים להשוואת פרשנויות ולבחינת סבירותן. הקורס מיועד לתלמידי תארים מתקדמים, ופתוח לתלמידי ספרות, פרשנות ותרבות, פילוסופיה, לימודי מגדר, תלמוד.  

ב. תוכן הקורס: הדיון סביב מבחר סיפורים יתנהל סביב שלוש סוגיות מרכזיות בחקר אגדת חז"ל, לאור תובנות מתחום תורת הספרות ותאוריות של פרשנות: (1) פואטיקה - הסיפור המיניאטורי וקוראיו (על פי ו' איזר; מ' פרי); (2) סוגיית ה'הקשר': ממסורת בעל פה לספרות כתובה (מעמד הטקסט באגדת חז"ל על פי מושג ה'עולם' אצל פול ריקר); (3) תמטיקה – ה'טיפוס' כקנה מידה לפרשנות; 'כוונת המחבר'  כאנטיתזה לתאוריות המציבות במרכזן את הקורא  (על פי א"ד הירש).  מן הסיפורים שנלמד: הלל על גג בית המדרש, רבי חנינא בן דוסא ומתת האבן לבית המקדש, בן דורדיא, ר' שמעון בן אלעזר והמכוער, ר' יהושע בן לוי בגן עדן, מעשה באתרוגים, אגדת בני צדוק הכהן.  

 

3. טקסי שידוכים, מלחמות אבירים ומה שביניהם: קריאה בסיפורים מימי הביניים - 13-801-01

נעסוק בסיפורים מתוך קובצי סיפור ונקרא בהם בהקשר התרבות של מרחב יצירתם, העתקתם ועיבודם בימי הביניים. נשווה בין גרסאותיהם במזרח ובמערב, נאתר דימויים וסמלים תרבותיים ייחודיים באשכנז, ונעיין בתרומתם למשמעות הסיפור. 'נשים חשובות', תורת התשובה בחסידות אשכנז, דימויים ביניימיים של גן עדן וגיהנם, סמלים דתיים מן הסביבה הלא-יהודית במערב אירופה – הם מקצת מן ההיבטים המייצגים את תמונת התרבות העשירה והמרתקת שתתקבל. הטיעון המרכזי בקורס הוא, שהקשרים היסטוריים ותרבותיים של הטקסט ושל הקורא הפרשן, שניהם כאחד, הם מרכיב מרכזי בכינון משמעותם של סיפורים, ושניתן לאתר סוגי שיח שונים במעברם של סיפורים מרובי גרסאות ממרחב תרבות אחד למשנהו. הדוגמאות שנבחרו הן מתוך קובץ סיפורים מן המאה השלוש עשרה באשכנז, שמקורותיהם בדרך כלל בתלמוד, במדרשים או בקובצי סיפור מן המזרח בימי הביניים. נזהה את סוגי השיח הספרותי-תרבותי שהסיפורים נוטלים בהם חלק במעברם ממקורות קודמים לימי הביניים באמצעות שילוב של מתודות: אינטרטקסטואליות, תמטולוגיה ופולקלור. מן הסיפורים שנלמד: הסיפור הנרמז בתלמוד על עוקבא/נתן דצוציתא, החסיד ובן המוכס, בן סבר ושפיפון בן ליש, רבי מאיר ואשת רעהו, רבי אמנון ממגנצא.              

 

מחקר

 

 

עורכת ב'ביקורת ופרשנות', חברת מערכת בסדרת הספרים 'תימה' (קובצי 'מעשה סיפור', מונוגרפיות, ועד 2008 גם קובצי 'אנציקלופדיה של הסיפור היהודי: סיפור עוקב סיפור'), ומופקדת על הקתדרה לחסידות ע"ש קלרה ויצחק שניידרמן באוניברסיטת בר-אילן.

תחומי התמחות:

 

 1. סיפורת האגדה והמדרש לאור תיאוריות של פרוזה והרמנויטיקה של המאה העשרים (איזר, ריקר, א.ד. הירש). קורסים במגמה זו הם: 'הסיפור המיניאטורי באגדת חז"ל', 'דיאלוג טקסט-קורא בסיפורי התלמוד והמדרש'.   
 2. תימטולוגיה ופולקלור, כלומר מחקר התפתחותם של סיפורים ביצירה היהודית לדורותיה וזיקתם למקבילות בין-לאומיות. במסגרת זו ניתנים לסירוגין הקורסים 'הסיפור העברי באשכנז בהקשריו התרבותיים', המתמקד בחתך המסוים של הסיפור באשכנז הביניימית על רקע גרסאותיו ומקבילותיו האחרות; 'קבצי סיפור בימי הביניים'; ו'מפגשים בין ספרות עברית חדשה לספרות עברית קדומה'.  

 
ספרי Moses and the Angle of Death    (Peter Lang 1995 ) עוקב אחר הופעותיו המגוונות, בדפוס ובכתבי יד, של סיפור מאבקו של משה רבינו במלאך המוות החל מן הספרות ההלניסטית והחיצונית, דרך ספרות חז"ל וימי הביניים ועד אסופות העת החדשה. תוך כדי כך מצטיירת דמותו של משה, כאדם, כמנהיג וכאיש א-לוהים בתודעה התרבותית. שאלת מותו או גניזתו של משה כרוכה בשאלת המוות בכללותה, ומיוצגת במקורות באמצעות המתח הבלתי פתור בין גוף ונפש, קבורה וגניזה. הספר מצביע על השתנות היחס  במקורות בין קוטבי האוקסימורון 'גניזה-מוות' בתיאורי מותו וגניזתו של משה.      

סיגופים ופיתויים: הסיפור העברי באשכנז, כ"י פרמא 2269 (בדפוס, הוצאת מאגנס) עוסק בשלושה עשר סיפורים המועתקים בכתב יד פרמא 2295 (מאה שלוש עשרה, צפון צרפת). מדובר בסיפורים מרובי גרסאות, שמקורותיהם בספרות חז"ל ובקובצי סיפורים ימי ביניימיים ממזרח וממערב, ואשר עובדו מחדש באשכנז. מעיון בגרסאות של כתב היד, שרובן מתפרסמות בספר זה לראשונה, ומקריאה קשובה לניואנסים סגנוניים דקים, מתקבלת תמונה רחבה על היבטים שונים של תרבות אשכנז: גן עדן וגיהנום כמרחבים ממופים לפרטיהם ומוחשיים, קידוש השם כערך מרכזי, תורת התשובה ועיקרים אחרים בחסידות אשכנז, פייטנות בזיקותיה לספרות ההיכלות, נורמות של שידוכים ונישואים, דימויי 'נשים חשובות' וסמלים נוצריים המשוקעים בסיפורים. נקודת המבט בספר היא כפולה: ספרותית, שהרי הסיפורים הם יצירות אמנות לכל דבר והרמנויטית, שכן הם מניעים דיאלוג רב משתתפים; הפרשנויות שתוצענה בפרקיו השונים הם פרי מפגש בין הסיפורים בכתב היד, שהם עצמם פרשנויות פרי תרבות אשכנז של מסורות סיפור קודמות, ובין הקורא המתוודע באמצעותם לאופני קיום שונים משלו וגם דומים, על פי טיבה של ההתנסות האנושית באשר היא. 'אשכנז' בספר זה אינה מציאות היסטורית אלא ישות בדיונית הממשמעת מציאות זו, הווית חיים שהקורא שותף לטקסט בכינונה. מחקר הסיפורים משלב כלים מתודיים של הרמנויטיקה, תמטולוגיה ופולקלור במתודה אינטגרטיבית אחת. הספר מתבסס על מחקר שנתמך על ידי קרן האקדמיה הלאומית למדעים (SIF ) בנושא: "טיפולוגיה של כתבי יד אשכנזיים במאות השלוש-עשרה והארבע-עשרה", לשנים 2002—2005, ושנערך בשיתוף עם ההיסטוריונית ד"ר אלישבע באומגרטן.

פרוייקט מחקר נוכחי, עם ד"ר אלישבע באומגרטן (חוקרת משנה) ובתמיכת הקרן הלאומית למדעים (2008--2011), מתמקד בהכנת מהדורה ביקורתית של קובץ סיפורים גדול ומרשים מצפון צרפת מימי הביניים, בכ"י אוקספורד-הספרייה הבודליאנית or. 135 (1466). זהו המשך של פרוייקט מחקר קודם בתמיכת הקרן הלאומית למדעים (2002—2005), ועם ד"ר אלישבע באומגרטן: "טיפולוגיה של אסופות סיפור בכתבי יד של אשכנז של המאות השלוש עשרה והארבע עשרה".

 

ספרים

ספרים: 
 
Moses and the Angel of Death  
 
סיגופים ופיתויים - הסיפור העברי באשכנז