ד"ר ורד טוהר

ד"ר
ד"ר ורד טוהר
דוא"ל: 
משרד: 
שעות קבלה: 

קו"ח

ילידת באר-שבע ובוגרת המחלקה לספרות עברית שבאוניברסיטת בן-גוריון.

בשנת 2005 קיבלה את תואר הדוקטור מטעם אוניברסיטת בר-אילן בהנחיית פרופ' רלה קושלבסקי. הדיסרטציה ראתה אור כספר בשנת 2010 בהוצאת אוניברסיטת בר-אילן תחת הכותרת: אברהם בכבשן האש: מרד בעולם פאגני. הספר נתמך על ידי קרן עקביהו. באותה שנה פורסם גם הספר: מה הסיפור שלך? חקר הנרטיב האישי בהוצאת אוניברסיטת בן-גוריון, לו היתה שותפה ככותבת וכעורכת.

בשנת 2007 החלה ללמד במחלקה לספרות עם ישראל שבאוניברסיטת בר-אילן קורסים בתחומי חקר הסיפור היהודי, תולדות הספר העברי וספרות הילדים העברית המוקדמת. בשנת 2011 נבחרה למרצה מצטיינת. בשנת 2012 קודמה לדרגת מרצה.

עוסקת במגעיה של ספרות הילדים העברית עם הסיפור היהודי הקדום ובהתקבלותו של הסיפור העברי בימי הביניים המאוחרים. פרסמה מאמרים בבמות שונות בארץ ובחו"ל אודות הספר העברי והסיפור העברי במאה ה-16 וה-17 תוך דגש מיוחד על אנתולוגיות של סיפורים עבריים שהודפסו בתקופה זו. מחקריה נתמכים על ידי קרן בית שלום וקרן איהל. 

המגעים בין הספרות היהודית לבין ספרות העולם הם נושא הספר לו היתה שותפה ככותבת ועורכת: Religious Stories in Transformation, Brill 2016 

ספרה האחרון הוא: חיבור המעשיות והמדרשות וההגדות (פירארה שי"ד), קובץ סיפורים עברי בן תקופת הדפוס: מהדורה מוערת (תל-אביב: הסדרה ליהדות על שם הילל בן חיים, ספרית פועלים והקיבוץ המאוחד, 2016). 

 

פרויקטים פעילים:

הסיפור העברי בספרות המוסר בעת החדשה המוקדמת.

ספרות עברית לילדים ונוער במגעיה עם הסיפור העברי הקדום.

 

 

 

פירסומים

Books:

Tohar Vered. Abraham in the Furnace: A Rebel in a Pagan World. Ramat-Gan: Bar-Ilan University Press, 2010. 199 pages [Hebrew].

Asaf Merav, Heller Erga, Tohar Vered and Kainan Anat. Tell Me About It: Aspects of Narrative Analaysis. Beer-Sheva: Ben-Gurion University Press, 2010. 212 pages [Hebrew].

Religious Stories in Transformation, Houtman Albertina, Kadari Tamar, Poortius Marcel and Tohar Vered (eds.), Leiden: Brill 2016.

Tohar Vered, The Book of Tales, Sermons and Legends (Ferrara 1554): An Anthology of Hebrew Stories from the Print Era, An Annotated Edition. Tel-Aviv: Hakibbutz Hameuchad 2016.   [Hebrew].

 

Articles:

Vered Tohar et al., "Personal Narratives as a Way to Understand the worlds of College Lecturers", FQS Forum: Qualitative Social Research, vol.7  no.3 art. 12 (2006).

Vered Tohar, "The poetics of Nurit Zarhi's work for children", Hemda'at 5 (2006/7), 103-126. [Hebrew]

Vered Tohar and Ester Azulai, "A poem cycle by Lea Goldberg", Sha'anan 5 (2007), 111-136. [Hebrew]

 Vered Tohar et al., "An Alternative Approach for Personal Narrative Interpretation: The semiotics of Roland Barthes". IJQM International Journal of  Qualitative Methods, vol. 6 no. 3 (2007), 57-70.

Merav Asaf, Rakefet Shachar, Vered Tohar and Anat Kainan, "From super teacher to super teacher: The career development of teacher educators",  FQS Forum: Qualitative Social Research, vol. 9 no. 3 art 19 (2008).

Vered Tohar, "intertextuality as a hermeneutic key"' Hemda'at 6 (2009), 123-128. [Hebrew]

Tohar Vered. "Abraham in the Furnace of Fire", In: Elshtein Yoav, Lipsker Avidov and  Kushelevsky Rella (eds.),  Encyclopedia of the Jewish Story: Sippur Okev Sippur, vol. 2, Ramat-Gan: Bar-Ilan University Press, 2009, pp. 9-34.    [Hebrew].

Kushelevsky Rella and Tohar Vered, "The Thief Who Has Given Himself Away", In: Elshtein Yoav, Lipsker Avidov and  Kushelevsky Rella (eds.),  Encyclopedia of the Jewish Story: Sippur Okev Sippur, vol. 2, Ramat-Gan: Bar-Ilan University Press, 2009, pp. 113-128. [Hebrew].

Kushelevsky Rella and Tohar Vered, "The Pious Man and the Tax Collector's Son", In: Elshtein Yoav, Lipsker Avidov and  Kushelevsky Rella (eds.),  Encyclopedia of the Jewish Story: Sippur Okev Sippur, vol. 2, Ramat-Gan: Bar-Ilan University Press, 2009, pp. 233-250. [Hebrew].

Vered Tohar, "Johanan and the Scorpion: A Jewish Medieval Romance", Fabula: Journal of Folktale Studies, vol. 50 No. 1/2 (2009), 54-66.

Vered Tohar, "Soul of Saul: The life, narrative and proverbs of a Transylvanian-Israeli grandfather [Ilana Rosen], Journal of Indian Folkloristics 12 no. 1/2 (2010), 109-112.

Vered Tohar, "Gender relationship via five poems of Rachel Blobstein", Mozna'im 84 (2011), 48-51. [Hebrew]

Erga Heller and Vered Tohar, "Dan and Tamar are going to school: Pupils' and teachers' names in Hebrew childrens' literature, Moreshet Israel 8 (2011), 120-138. [Hebrew]

Vered Tohar, The Self Image of Lea Goldberg via Her Diaries", Sifrut Yeladim Veno'ar 135 (2013), 15-24. [Hebrew]

Tohar Vered, "Honni the Circle Maker". In: Elshtein Yoav and Lipsker Avidov (eds.),  Encyclopedia of the Jewish Story: Sippur Okev Sippur, vol. 3. Bar-Ilan University Press: Ramat-Gan 2013, 29-64. [Hebrew].

Tohar Vered, "Rabbi Meir and his friend's wife", In: Elstein Yoav and Lipsker Avidov (eds.),  Encyclopedia of the Jewish Story: Sippur Okev Sippur, vol. 3. Bar-Ilan University Press: Ramat-Gan 2013, 155-180.[Hebrew].

Vered Tohar, "Abraham and Sarah in Egypt (Genesis 12:10-20): Sexual Transgressions as Apologetic Interpretations in Post-biblical Jewish Sources", Women in Judaism: A multidisciplinary journal vol. 10, no. 1 (Spring 2013).

Vered Tohar, "Folkloric Reception of the Bible: Judaism: Medieval Ashkenazic", in: EBR: Encyclopedia of the Bible and its Reception, Walter de Gruiter, Berlin and Boston, vol. 9, 2014.

Vered Tohar, "The story 'Keter Ha'Narkis' by Levin Kipnis: versions and interpretation", Hemda'at 8 (2014), pp. 76-94. [Hebrew].

Vered Tohar, "Shlomo Zalman Ariel: Writer, Editor, Adapter and Translator for children: preliminary remarks", Sifrut Yeladim Vanoar: Journal of Children's and Youth Literture 137 (2014), pp. 32-62. [Hebrew].

Zissi Stavi and Vered Tohar, "Edelheit, Amos", in: Zissi Stavi and Yigal Schwartz (eds.), The Heksherim Lexicon of Israeli Authors, Kinneret, Zmora-Bitan, Dvir Publishing House and Heksherim Institute for Jewish and Israeli Literature and Culture, Or Yehuda and Beer-Sheva 2014, p. 31. [Hebrew].

Yehuda Lahav and Vered Tohar, "Bondy, Ruth", in: Zissi Stavi and Yigal Schwartz (eds.), The Heksherim Lexicon of Israeli Authors, Kinneret, Zmora-Bitan, Dvir Publishing House and Heksherim Institute for Jewish and Israeli Literature and Culture, Or Yehuda and Beer-Sheva 2014, p. 136. [Hebrew].

Vered Tohar, "Ben Ari, Gon", in: Zissi Stavi and Yigal Schwartz (eds.), The Heksherim Lexicon of Israeli Authors, Kinneret, Zmora-Bitan, Dvir Publishing House and Heksherim Institute for Jewish and Israeli Literature and Culture, Or Yehuda and Beer-Sheva 2014, p. 159-160. [Hebrew].

Elisha Porat and Vered Tohar, "Glaser, Mordechai", in: Zissi Stavi and Yigal Schwartz (eds.), The Heksherim Lexicon of Israeli Authors, Kinneret, Zmora-Bitan, Dvir Publishing House and Heksherim Institute for Jewish and Israeli Literature and Culture, Or Yehuda and Beer-Sheva 2014, p. 273. [Hebrew].

 Zissi Stavi and Vered Tohar, "Glasner, Arik", in: Zissi Stavi and Yigal Schwartz (eds.), The Heksherim Lexicon of Israeli Authors, Kinneret, Zmora-Bitan, Dvir Publishing House and Heksherim Institute for Jewish and Israeli Literature and Culture, Or Yehuda and Beer-Sheva 2014, p. 276-277. [Hebrew].

Vered Tohar, "Huss, Abraham", in: Zissi Stavi and Yigal Schwartz (eds.), The Heksherim Lexicon of Israeli Authors, Kinneret, Zmora-Bitan, Dvir Publishing House and Heksherim Institute for Jewish and Israeli Literature and Culture, Or Yehuda and Beer-Sheva 2014, p. 330-331. [Hebrew].

Riva Rubin and Vered Tohar, "Levin, Gabriel", in: Zissi Stavi and Yigal Schwartz (eds.), The Heksherim Lexicon of Israeli Authors, Kinneret, Zmora-Bitan, Dvir Publishing House and Heksherim Institute for Jewish and Israeli Literature and Culture, Or Yehuda and Beer-Sheva 2014, p. 536-537. [Hebrew].

Elisha Porat and Vered Tohar, "Sverdlink, Enrique", in: Zissi Stavi and Yigal Schwartz (eds.), The Heksherim Lexicon of Israeli Authors, Kinneret, Zmora-Bitan, Dvir Publishing House and Heksherim Institute for Jewish and Israeli Literature and Culture, Or Yehuda and Beer-Sheva 2014, p. 642. [Hebrew].

Vered Tohar, "Stavi, Zissi", in: Zissi Stavi and Yigal Schwartz (eds.), The Heksherim Lexicon of Israeli Authors, Kinneret, Zmora-Bitan, Dvir Publishing House and Heksherim Institute for Jewish and Israeli Literature and Culture, Or Yehuda and Beer-Sheva 2014, p. 675-676. [Hebrew].

Vered Tohar, "Kron, Tamar", in: Zissi Stavi and Yigal Schwartz (eds.), The Heksherim Lexicon of Israeli Authors, Kinneret, Zmora-Bitan, Dvir Publishing House and Heksherim Institute for Jewish and Israeli Literature and Culture, Or Yehuda and Beer-Sheva 2014, p. 817. [Hebrew].

Vered Tohar, "Ratzabi, Shalom", in: Zissi Stavi and Yigal Schwartz (eds.), The Heksherim Lexicon of Israeli Authors, Kinneret, Zmora-Bitan, Dvir Publishing House and Heksherim Institute for Jewish and Israeli Literature and Culture, Or Yehuda and Beer-Sheva 2014, p. 876. [Hebrew].

Vered Tohar, "Shwarzman, Ori", in: Zissi Stavi and Yigal Schwartz (eds.), The Heksherim Lexicon of Israeli Authors, Kinneret, Zmora-Bitan, Dvir Publishing House and Heksherim Institute for Jewish and Israeli Literature and Culture, Or Yehuda and Beer-Sheva 2014, p. 910. [Hebrew].

Vered Tohar, "whose text is this? Constructing a national ethos via a folk narrative", Hed 103 (2015), pp. 120-129. [Hebrew].

Vered Tohar, "The Exegesis of Bahya Ben Asher for Gen. 15:7", EJJS European Journal for Jewish Studies 9, 2 (2015), 134-153.

Tohar Vered. "The Hebrew moral book 'Zemach Zadick': Between two worlds", in: Religious Stories in Transformation: Conflict, Revision and Reception, Houtman Alberdina, Kadari Tamar, Poorthius Marcel and Tohar Vered (eds.). Leiden: Brill 2016, pp. 353-375.

Vered Tohar, "Who invented the story 'The Golden Flower': The history of its Reception as a Hebrew Children's story", Sifrut Yeladim Ve'No'ar: Journal of Children and Youth Literature 140 (2016), 44-55. [Hebrew].  

 

Papers Presented at Conferences:

"The semiotics of Roland Barthes as a tool for personal narrative analysis", The 1st inter-disciplinary conference for qualitative research methods, (Tel-Aviv, Israel, March 22-23, 2004). [Hebrew]

"Professional life stories of senior college teachers". The 2nd international congress of qualitative inquiry, (Urbana-Champaine, Illinois, USA, May 4-6, 2006).

"A Model for interpreting the connection between the story and the situation: A Case study of teachers education". The 2nd international congress of qualitative inquiry, (Urbana-Champaine, Illinois, USA, May 4-6, 2006).

"Personal biography and literary autobiography: A written dialogue", The 5th international conference: Teacher Education at a crossroad, (Ben-Gurion Universirty, Beer-Sheva and Tel-Aviv, Israel, June 25-28 2007). [Hebrew]

"Reading in ms. Oxford-Bodl. As in a Mideaval Romance".  The 23th inter-universities conference for the study of  Hebrew literature, Bar-Ilan University, (Ramat-Gan, Israel, June 8-9, 2009). [Hebrew]

"Teachers and Students in Hebrew Children's Literature". The 15th international congress for Jewish studies, (Jersusalem, Israel, August 2-6 2009). [Hebrew]

"Thematology as a base for textual interpretation". The 29th inter-universities conference for the study of folklore, Bar-Ilan University, (Ramat-Gan, Israel, May 3-4 2010). [Hebrew]

"The Origins of Monotheism in Judaism: A Medieval Hebrew Myth and Its Inter-cultural Dialogue", The Chalange of Monotheism in Asia, (Tokyo, Japan, August 30-31, 2010).

"The Dynamics between Hebrew and other Jewish Languages in Jewish Literary Themes", Around the Point: Jewish Languages and Literature, (Bar-Ilan University, Ramat-Gan, Israel, December 17-19, 2012).

"Hibur ha-Ma'asiot: A Hebrew Italian Story Collection", The 16th Internation congress for Jewish Studies, (The Hebrew University, Jerusalem, Israel, July 28-31 2013).

"Biblical elements in four print editions of the Hebrew anthology “Hibbur ha-Ma’asiyot” from the beginning of print in Italy", The International Organization for the Study of the Old Testament (IOSOT) conference, (Munich, Germany, 4-9 August 2013).

"Whose text is this? Constructing a national ethos by means of a traditional narrative in the Hebrew textbooks of Europe, 1850-1950", “Language, Nation and Modernity: Hebrew in Europe 1800 to the Present” Conference, 2014 (London, 11-13 May 2014).

"The Hebrew Story Anthology in the Sixteenth Century as a Link between the Manuscript Era and the Print Era", The 12th International Conference on New Directions in the Humanities, 2014 (Madrid, 11-13 June 2014).

"Gender aspects of the 13th century 'Johanan and the scorpion' tale", The 2014 NAPH International Conference on Hebrew Language, Literature and Culture" (Beer-Sheva, 24-26 June 2014).

"The contribution of the Portuguese printer Abraham Usque to the production and distribution of Hebrew books in the 16th century", The 10th Congress of the EAJS European Association for Jewish Studies, 2014 (Paris, 20-26 July 2014).

"Humanism and the Early Hebrew Print: The Reflection and Representation of
the Jewish Experience via Folk Narratives", The 17th Biennial Conference for the International Society for Religion, Literature and Culture ISRLC, 2014 (Leuven 18-20 September 2014).

"Z. Ariel (Shlomo Zalman Leibovitch): The author of the Hebrew children's story Perach Lev Ha'Zahav", The "Children's literature and children in literature" conference, Haifa University, 2014 (Haifa 22-24 December 2014).

"The Hebrew Book Tzemach Tzadiq as a mediator between Jewish and non-Jewish narrative traditions", Stories and Traditions in Transformation (Amsterdam May 31 – June 3, 2015).

"Folk tales as an expression of cultural tension: Tzemach Tzadiq by Yehuda Arie Modena (Venice 1600), an innovative pre-modern literary project", Wisdom and moralizing literature in a multicultural journey in the middle ages (Jerusalem November 16-19, 2015).

"The phenomenon of literary versions in Hebrew children's literature and its meaning", Images of childhood: a multidisciplinary symposium (Bar-Ilan University December 10, 2015).

"Moral Jewish literature as a struggle field between collide forces", Violence and resistance in folk culture: The 35th conference of folklore studies in Israel (Ben-Gurion University April 4-5, 2016).

"Translations and adaptations in Hebrew literature for children – 1917-1948: Influences, trends, readership, reception", The 32nd Annual Meeting of the Association for Israel Studies, A Western or Eastern Nation? The Case Of Israel, Yad Izhak Ben Zvi and the Menachem Begin Heritage Center (Jerusalem, June 20-22, 2016).

"Contemporary reading of a pre-modern Hebrew autobiography: 'The Life of Judah' by Leon of Modena (Venice, 1640) vs. his poetry", The 8th Medieval Hebrew Poetry Colloquium MHPC, University of Helsinki, (11-13 July 2016).

"The return of Hebrew children's literature to Hebrew medieval themes", Childhood Studies: The 2017 Colloquium, Bar-Ilan University (16 March 2017).

"Folk stories as a hegemonic tool at the Zseno Ureno (Hanau 1622)", Tzena uRe'ena: Women, Art and Religion (Ben-Gurion University, 4 April 2017). 

"The adaptation of Aaron Liboshizki for Sefer HaYashar", The 37th Israeli conference for folklore research, Achva Academic College (26-27 April 2017).

Women as beasts and beasts as women in Hebrew pre-modern morality books, The 22nd International Reynard Society, University of Reading GB (13-16 July 2017).

The tales of Kav Hayashar by Zvi Hirsh Koidonover (Frankfurt 1705): Gender perspectives, The 17th World Congress of Jewish Studies, The Hebrew University, Jerusalem (6-10 August 2017)/

 

 

 

 

קורסים

קורסים בתשע"ח:

לגדול בארץ ישראל: ייצוגי ילדות ונעורים בספרות העברית החדשה (הרצאה שנתית וסמינריון)

ילקוטי הסיפור העברי הקדום (הרצאה שנתית)

ספרות דור המדינה: פרוזה, שירה, ביקורת (הרצאה שנתית)

המעשיה העממית והמעשיה הספרותית (הרצאה, סמסטר א')

תשתיות קדומות בשירה העברית החדשה (הרצאה, סמסטר ב')

 

 

 

 

 

 

 

 

מחקר

היסטוריה והתקבלות של הסיפור היהודי

נרטולוגיה של הסיפור היהודי

מגעיה של ספרות הילדים העברית עם הסיפור היהודי הקדום

אוסף הסיפורים העברי בראשית תקופת הדפוס

ספרות המוסר העברית בין השנים 1500 - 1800

הסיפור העממי העברי

 

תלמידי מחקר (שסיימו):

עידית ברטוב, "דמותה של מרים בספרות העברית החדשה: מנהיגה, משוררת, מורדת", עבודה לשם קבלת תואר מוסמך, המחלקה לספרות עם ישראל, תשע"ה.

חדוה הניג, "בחדרי הליל נרדם: כינוס חטיבת שירי הערש של לאה גולדברג – תימטיקה, פואטיקה ומשמעות", עבודה לשם קבלת תואר מוסמך, המחלקה לספרות עם ישראל, תשע"ו.

טלי שוואלב, "מז'אנר לאנטי-ז'אנר: הדיאלקטיקה ככוח מניע בשירי ערש ישראליים",עבודה לשם קבלת תואר מוסמך, המחלקה לספרות עם ישראל, תשע"ו. 

תקשורת

http://www.youtube.com/watch?v=vudUCYNeffA

"מה ניתן ללמוד מארכיונים של סופרים? גילויים בארכיון לוין קיפניס על הסיפור 'כתר הנרקיס'" (יום עיון של הפקולטה למדעי היהדות, 26 במרץ 2014)

http://booknik.ru/today/faces/narrativy-dlya-zolushki/

ראיון למוסף התרבות של BOOKNIK 

על עצמי

ילידת באר שבע. נשואה ואם לשלושה ילדים. מתגוררת בישוב להבים שבנגב.

ספרים

ספרים: