סגל אקדמי: המערכת החדשה לעדכון הסילבוסים כאן!!

במערכת 'שירות למרצה' התווסף שירות חדש - ניהול סילבוסים