מערכת חדשה לעדכון סילבוסים

 

במערכת 'שירות למרצה' התווסף שירות חדש - ניהול סילבוסים