עי"ן גימ"ל: כתב עת לחקר יצירת עגנון

עי"ן גימ"ל: כתב עת לחקר יצירת עגנון