פירוט המסלולים השונים

  • מקצוע מורחב (46 ש"ש = 92 נ"ז):

                    מבואות (קורסי חובה)          6 ש"ש = 12 נ"ז

                    מדור התמחות א'                12 ש"ש = 24 נ"ז

                    מדור התמחות ב'                8 ש"ש = 16 נ"ז

                    מדור התמחות ג'                 4 ש"ש = 8 נ"ז

                    3 סמינריונים (2 ממדור התמחות א' ו- 1 ממדור התמחות ב')  6 ש"ש = 12 נ"ז

לימודי השלמה ממחלקות אחרות (אמנות יהודית, פילוסופיה יהודית או כללית, לשון עברית, תולדות ישראל, ספרות משווה)   10 ש"ש = 20 נ"ז

        קורסים ללא ניקוד: תורת הניקוד ותחביר העברית החדשה (חובה)

 

  • דו-ראשי מובנה (25 ש"ש = 50 נ"ז):

                    מבואות (קורסי חובה)     6 ש"ש = 12 נ"ז

                    מדור התמחות א'           10 ש"ש = 20 נ"ז

                    מדור התמחות ב'           6 ש"ש = 12 נ"ז

                    מדור התמחות ג'           4 ש"ש = 8 נ"ז

                    2 סמינריונים (1 ממדור התמחות א' ו- 1 ממדור התמחות ב') 4 ש"ש = 8 נ"ז

קורסים ללא ניקוד: תורת הניקוד ותחביר העברית החדשה (חובה)

הפחתה של 2.5 ש"ש = 5 נ"ז (שני קורסים שנתיים וקורס סמסטריאלי אחד) תחול רק על היצע קורסי הבחירה

  • דו-ראשי לא מובנה (27 ש"ש = 54 נ"ז):

                    מבואות (קורסי חובה)    6 ש"ש = 12 נ"ז

                    מדור התמחות א'          10 ש"ש = 20 נ"ז

                    מדור התמחות ב'          6 ש"ש = 12 נ"ז

                    מדור התמחות ג'          4 ש"ש = 8 נ"ז

                    2 סמינריונים (1 ממדור התמחות א' ו- 1 ממדור התמחות ב') 4 ש"ש = 8 נ"ז

קורסים ללא ניקוד: תורת הניקוד ותחביר העברית החדשה (חובה)

הפחתה של 1.5 ש"ש = 3 נ"ז (קורס שנתי אחד וקורס סמסטריאלי אחד) תחול רק על היצע קורסי הבחירה