רשימת טפסים לסטודנט

  • מינהל הסטודנטים: טופסי פניה למדור סטטוס; טופסי פניה למדור רשם; טופסי מזכירות אקדמית; טופסי פניה למדור בחינות; טופסי מדור שכ"ל; טופסי מדור תל"ם; טופסי פניה למחלקות.  

 

  • דיקאן הסטודנטים: טופס בקשה למגורים; טופס הרשמה למכינה לעולים; טופס הרשמה לתכנית הידברות בין דתיים לחילונים.

 

  • הוועדה לתואר שני: הוראות והנחיות להגשת עבודת הגמר לתואר השני; טופס פניה לוועדה לתואר שני ;  טופס לפטור / הכללה / המרה ; טופס לשינוי מעמד; בקשה לחידוש לימודים לתלמידי תואר שני ולימודי תעודה ; בקשה להגשת עבודה באיחור; בקשה לבחינות במועד מיוחד; הצעת תכנית לעבודת המחקר לתואר שני; טופס הרשמה למחלקה נוספת.

 

  • הוועדה לתואר שלישי: הנחיות להגשת הצעה לתכנית מחקר; טופס להגשת עבודת דוקטורט המורכבת ממאמרים; הנחיות להגשת עבודת הדוקטור; טופס בקשה לשינויים; טופס הצהרת התלמיד בעת הגשת עבודת הדוקטורט; דיווח על התקדמות במחקר; הנחיות לסיום ההליכים לקראת קבלת תעודת דוקטור; הנחיות להגשת עבודת דוקטור המורכבת ממאמרים; טופס פרטים אישיים; הצעת תכנית לעבודת מחקר במסגרת הלימודים לתואר שלישי; טופס הצהרה למועמד לתואר שלישי; בקשה להתקבל כתלמיד ללימודי תואר שלישי- מילוי במחשב; בקשה להתקבל כתלמיד ללימודי תואר שלישי- מילוי ידני.

 

  • וועדת מלגות: טופס עדכון פרטים; טופס בקשת מלגה לתואר ראשון; תנאים לבקשת מלגה לתואר ראשון; טופס למועמדים למלגה לחיילים קרביים משוחררים; טופס בקשת מלגה לתואר שני; טופס בקשת מלגה לתואר שלישי.

 

 

הערות חשובות:

  1. הטפסים שמורים כקובצי PDF מגירסה 5.05 ומעלה וניתנים לתצוגה ו/או הדפסה באמצעות תוכנת Adobe Acrobat Reader ME
  2. בכדי להדפיס במדפסת Postscript יש לסמן את Print as image בחלון ההדפסה.