מלגות רלוונטיות לתואר שלישי

  •  קרן הזיכרון לתרבות יהודית (תקנון וטפסים אפשר לקבל במזכירות המחלקה):

Memorial Foundation for Jewish Culture

50 Broadway, 34th Floor, New York ,N.Y. 10004

Tel: (212) 425-6606 Fax: (212) 425-6602

  •  מלגות נשיא:

           לקראת סוף חודש מרץ יוצא קול קורא למלגות נשיא.

  • באגודת הסטודנטים (בניין סטודנטים 107קומה שנייה), ניתן לקבל חוברת המכילה את רשימת המלגות המפורטת.

קישורים רלוונטיים: