מסורת הפיוט

'מסורת הפיוט' הינה סדרת קבצים בעריכת פרופ' אפרים חזן  ופרופ' בנימין בר-תקוה, שנועדה להגיש לקורא מחקרים עדכניים בתחום הפיוט ושירת הקודש. מחקרים אלו עוסקים בשפע של עשרות אלפי הפיוטים שנכתבו מאז חורבן הבית השני ועד ימינו בכל מרחבי ארצות הפזורה היהודית, מארץ-ישראל ומבבל במזרח ועד לספרד ולסוף המערב. המחקרים משקפים את המיגוון הרחב של סוגי הפיוט שנוצרו מאז הסליחות הקדומות ועד לסוגי הפיוט המשולבים בשירת הבקשות בדורנו. עד כה ראו אור ארבעה קבצים. במרכזו של הקובץ הראשון עומדת שירת ספרד, הקובץ השני מוקדש לפיוט ולעולם בית הכנסת, השלישי עניינו בעיקר במקרא ועולמו בפיוט, והרביעי עוסק במגוון רחב של נושאים מיוחדים כגון תרגומי תפילה ופיוטים, קשרי מנהג ופיוט, וכן תיעוד הריאלייה והזיכרון ההיסטורי בפיוט. קבצים אלו מלמדים על מוטת כנפיו הרחבה של הפיוט, המאמץ אליו כמעט כל נושא מנושאי הספרות היהודית ותרבותה.

 

Piyyut in Tradition

מסורת הפיוט - כרך ד

פרופ' בנימין בר-תקוה; פרופ' אפרים חזן

הכרך הרביעי של `מסורת הפיוט`, כמו קודמיו, נותן ביטוי לפיוט לתולדותיו, מראשיתו ועד למאה השש-עשרה והשבע-עשרה, ולמרכזיו בארץ ישראל, בספרד, בפרובאנס ובצפון אפריקה. שני מוקדים לקובץ: האחד, הפיוט הארץ ישראלי הקדום במחקרים מגוונים של טקסט, של תוכן, של יחסי פיוט וראליה, זיכרון והיסטוריה. המוקד השני הוא שירת ספרד ושלוחותיה, ואף זה מגוון במחקריו: מנהג ופיוטים, פואטיקה ודרכי עיצוב, השפעות ומסורות, תרגומי תפילות ופיוטים, ופרקים היסטוריים בראי הפיוט. הקובץ מלמד על מוטת כנפיו של הפיוט, המאמץ אליו כמעט כל נושא מנושאי הספרות היהודית ותרבותה.

Piyyut in Tradition

מסורת הפיוט - כרך ג

פרופ' בנימין בר-תקוה; פרופ' אפרים חזן

קובץ זה, השלישי בסדרת `מסורת הפיוט`, מעמיד במרכזו את נושא המקרא ועולמו בפיוט ובשירה, מראשיתו של החרוז העברי במקרא ועד לפייטן רפאל משה אלבאז, בן המאה הי``ט, ושיבוציו המקראיים בקינות. הקובץ מלמד כי כוח המקרא והשפעתו בשירה העברית לדורותיה ניכרים בכל צד מסגולות השירה, הן במבנה ובתחביר, הן בדרכי הניסוח ובציורי הלשון והן בתוכן ובהתייחסות. המאמרים סדורים בארבעה שערים: `צורה ותבנית`, `דמות וסמל`, `תשתית ומשמעות`, `משורר ומקראותיו`.

Piyyut in Tradition

מסורת הפיוט - כרך ב

פרופ' בנימין בר-תקוה; פרופ' אפרים חזן

קובץ זה, השני בסדרת ``מסורת הפיוט``, מעמיד במרכזו את נושא `הפיוט ועולם בית הכנסת`, ובו מאמרים העוסקים בזיקה שבין תפילה לעבודת בית המקדש, ובין בית המקדש לבית הכנסת; בהשתלבות הפיוט בתפילה – מתפילת הכוהן הגדול ועד לתיקונים מאוחרים, דרך הפיוט הבבלי במאה העשירית, פיוטי ספרד ומחזור תימן לאור הגניזה. מאמרי הקובץ מעלים גם צדדים של תוכן וצורה ואף זמרת בית הכנסת בקהילת קוצ`ין הרחוקה זוכה בו במקום של כבוד. המאמרים סדורים בחמישה שערים: `מקדש ומקדש מעט`, `הפיוט במחזורי התפילה`, `ניסיון ואמונה`, `דרשה ומנהג` ו`זמרת בית הכנסת`.

Piyyut in Tradition

מסורת הפיוט - כרך א

פרופ' בנימין בר-תקוה; פרופ' אפרים חזן

קובץ המחקרים הראשון בסדרת "מסורת הפיוט", משקף את מרחב מסורת השירה והפיוט: מרחב הזמן - משחר התפילה וראשית הפיוט עד לדורות המאוחרים, מרחב המקום- מארץ-ישראל ומבבל במזרח ועד לספרד ולסוף מערב, מרחב הסוגות הספרותיות - מן הסוגים הפיוטיים הקדומים של סליחות עד לשירת הבקשות בת הדורות האחרונים.