פרופ' אבידב ליפסקר ולד"ר רחל אלבק-גדרון זכו בפרס ס' יזהר לחקר הספרות העברית והוראתה