קולוקויום מחלקתי תשע"ז

אוניברסיטת בר-אילן

הפקולטה למדעי היהדות

המחלקה לספרות עם ישראל ע"ש יוסף ונחום ברמן

 

לו"ז הקולוקוויום המחלקתי - שנה"ל תשע"ז

"דת, תרבות, ספרות"

 

ההרצאות יינתנו בימי שלישי בשעה 14:00

בבניין יהדות 410 קומה ג' חדר 328 הספרייה הסמינריונית של המרכז ליידיש

הרצאות קולוקויום משנים קודמות

תשע"ה | תשע"ו | תשע"ז | תשע"ח