כתיבה יוצרת ברוסית - תשפ"א

Кафедра еврейской литературы Бар-Иланского университета

Курс писательского мастерства

2020-2021 учебный год, два семестра

Курс № 13-660 (01)