שירת רבי משה רפאל אלבז


במסגרת מפעל זה תיבדק שירתו של משורר זה אשר חי במרוקו בשנים 1896-1823.ייבדקו ספרי שירתו 'שיר חדש' ו'קול בוכים' על רובדיהם ומקורותיהם. דגש מיוחד יושם על הלכי הרוח המיוחדים שבשירתו העולים מתוך הגותו הדתית והמוסרית של המשורר. מבחינה ספרותית והגותית יודגשו במיוחד שירי התוכחה של הפייטן. חקר שירתו הינו שלב ראשון לקראת בדיקת שאר כתביו, (המרובים מאד) וכן לבדיקת שירתם של בני משפחתו הנוספים. הפרויקט מתבצע על ידי ד"ר מ' נזרי.