לאדינאר

קובץ המחקרים הייחודי הזה הוא פרי יזמתו של אינג' א"ח רוסו, יו"ר המכון לחקר יהדות שאלוניקי בתל-אביב, שביקש לייחד אחד מפרסומי המכון לעבודותיהם של חוקרים באוניברסיטת בר-אילן שנגיעה להם במחקר ובהוראה של הספרות, הלשון, המוסיקה וההיסטוריה של היהודים-הספרדים דוברי הלאדינו. שיתוף הפעולה המחקרי הפורה ורב השנים בין המכון לחקר יהדות שאלוניקי ובין המדור לחקר ספרות הלאדינו באוניברסיטת בר-אילן הוא שתרם להיענותם של שניים מחוקרי המדור הזה לאתגר שמציבה עריכת קובץ שהוא משום צומת לדיסציפלינות השונות בחקר הלאדינו.

  ככותרת מאגדת לקובץ המאמרים שלפנינו בחרנו בפועל 'לאדינאר', שהוא מן הפעלים היותר עתיקים בלשון מגורשי ספרד; ונתייחד בשפת היהודים-הספרדים למשמעות 'העתקה' של המקרא ותרגום המקראות מן העברית ללשון הספרדית העתיקה שנשתמרה עד עצם היום הזה בפי צאצאיהם של היהודים-הספרדים ממגורשי ספרד.

 

Ladinar: Studies in the Literature, Music & the History of the Sephardic Jews

לאדינאר כרך ה'

פרופ' שמואל רפאל

קובץ זה, מכיל את תוצרי המחקר בישראל ובעולם בתחום הספרדית-יהודית (לאדינו) על עושר תחומיה וגווניה. כתב העת מציע את המובחר שבמובחר ואת הראוי לפרסום בחקר התחום הזה, מתוך יחס של כבוד והערכה עמוקה לחוקרים פורצי דרך, לצד הקצאת במה הלמת לחוקרים צעירים, מבטיחים, הרואים בעיסוקם שליחות גדולה.

Ladinar: Studies in the Literature, Music & the History of the Sephardic Jews

לאדינאר כרך ד'

פרופ' יהודית דישון ופרופ' שמואל רפאל

קובץ זה, מוקדש במלואו לדברי המפגש האקדמי הפרוגרמתי הראשון- הספרדית מצדיעה לספרדית היהודית (לאדינו). המאמרים בלאדינאר חושפים עושר של עשייה מחקרית בתחומי הלאדינו. יש בהם כדי לעודד המשך פעילות מחקרית שיכולה לרתום אליה עשייה ציבורית מבורכת, תוך בחינה מתמדת של המגמות והיעדים הניצבים בפני אלה המבקשים לעסוק בחקרה ובהפצת הידע על הלאדינו.

Ladinar: Studies in the Literature, Music & the History of the Sephardic Jews

לאדינאר כרך ג'

פרופ' יהודית דישון ופרופ' שמואל רפאל

קובץ זה, חמישה מאמרים בתחומי הלאדינו ובתרבות היהודים-הספרדים, שיש בהם כדי להצביע על כיוונים ועל מגמות חדשות. לגיליון הזה שתי חטיבות;האחת עניינה קהילה וחברה, והאחת- שירה ופרוזה.

Ladinar: Studies in the Literature, Music & the History of the Sephardic Jews

לאדינאר כרך ב'

פרופ' יהודית דישון ופרופ' שמואל רפאל

קובץ זה הינו, אסופת מחקרים המהווה את המשכו של הקובץ לאדינאר א שראה אור בשנת תשנ"ח. בקובץ ארבע חטיבות, ואלה הן: ספרות והלכה, לשון חברה ותרבות, מן המוסיקה ובין טקסט לטקסט.

Ladinar: Studies in the Literature, Music & the History of the Sephardic Jews

לאדינאר כרך א'

פרופ' יהודית דישון ופרופ' שמואל רפאל

בקובץ שלפנינו משתקפים כיווני המחקר המתפתחים של הספרות, הלשון, המוסיקה וההיסטוריה של דוברי הלאדינו. בקובץ ארבע חטיבות ושמן מעיד על תוכנן: בספרות, מלשון ללשון, מן המוסיקה ומן הפולקלור, בין טקסט להיסטוריה. מן המאמרים משתקף עולם הרוח והיצירה של היהודים הספרדים, שעל לפני עשור או שניים ניתפס כאזוטרי וכמעט שנדון לשכחה. עולם זה מתגלה לעינינו בשלל גוונים וצורות.