מחזורי ספרד וקטלוניה

כמות המחזורים הספרדיים, ששרדו בכתבי-יד, מעוררת תמיהת מה,  בכל הנוגע למיעוטם היחסי בהשוואה לכתבי היד האשכנזיים דרך משל. הדבר מתמיה עוד יותר בשים לב לעשייה הפייטנית השופעת והמבורכת שאפיינה את הספדים. יש להניח כי סיבות טכניות של איכות כתבי היד, כמו גם סיבות היסטוריות אפשריות, בעיקר חיסול המרכז האנדלוסי, תרמו לא מעט להתשת כוחו של המחזור הספרדי. יש להדגיש פרט נוסף והוא מיעוט מחזורי ספרד מן התקופה של הגירוש, בעיקר סמוך לה ולפניה. הצגה נכונה של מצבו של המחזור סמוך לגירוש תבהיר לנו אלו תהליכים נתקיימו כבר על אדמת ספרד, אלו תהליכים עברו על המחזור הספרדי מאוחר יותר בארצות המזרח. על כן יש לתאר את המחזור, לההדירו ולעמוד על עקרונותיו הפייטניים בליווי ההדרה.