פרס הלפרין

מלגות הצטיינות לתלמידי תואר שני ע"ש פרופ' שרה הלפרין ז"ל

מידע על הפרס:

פרופ' שרה הלפרין, חוקרת, מתרגמת ומרצה במחלקה לספרות עם ישראל, ראתה בעולמה של הספרות דרך חיים - אפשרות להעמיק את עולמו של האדם, את יחסו לזולת ואת דרך התבוננותו בנפשו פנימה. בשנים הרבות בהן עסקה בהוראת הספרות, בבתי ספר שונים, כמו אווילינה דה-רוטשילד וגימנסיה 'רחביה', בסמינר אפרתה וכמובן – באוניברסיטת בר אילן, באו לידי ביטוי יחסה האנושי והקשוב לכל תלמיד; הסקרנות האינטלקטואלית שלה, ההעמקה והרצינות שאפיינו את מחקריה ואת הביקורות שכתבה – שאף זכו בפרסים כמו פרס קלויזנר, ופרס ברנשטיין לביקורת.

משפחתה של פרופ' הלפרין החליטה להנציח את פועלה של פרופ' שרה הלפרין ואת עבודת חייה המדעית, במפגש עיון המוקדש לנושאים שהיו יקרים לליבה, ובהענקת מלגות הצטיינות על שמה, לתלמידי התואר השני.

תלמידות המחקר שזכו בפרס עד כה:

  • גב' אור משיח – סיימה תואר ראשון ובר אילן בביופיזיקה ובמדעי היהדות, ותואר השני במחלקה לספרות עם ישראל בהצטיינות יתרה. נושא עבודת התיזה בהנחיית ד"ר אבי שמידמן: 'חי, צומח ודומם: מדרשי האגדה העוסקים בבריאת הצמחים, המאורות ובעלי החיים בראי הפייטנות הקדומה'.
  • גב' חגית רייכרט -  עסקה בשליחות ציונית במוסקבה, סיימה בהצטיינות תואר ראשון בספרות עם ישראל ובלשון עברית באוניברסיטת בר אילן.  את התיזה בהדרכתה של ד"ר ורד טוהר, היא כותבת בנושא: 'סיפור גירוש הגר בראייה דיאכרונית: היבטים בעיצוב דמותה של הגר בגרסאות סיפור יהודיות, כבסיס פרשני'.